تبلیغات
مسیحیت در گذر زمان - نقد دین مسیحیت در دین الهدی الی دین المصطفی
 
مسیحیت در گذر زمان

علامه بلاغی و دین مسیحیت

علامه بلاغى از معدود چهره هاى علمى است كه به دلیل تسلط بر فنون مختلف ادبى و حكومتى، به توفیقات بى مانندى دست یافت. وى قصیده معروفى در 109 بیت در پاسخ به قصیده انكاریه یكى از مردم بغداد درباره حضرت ولى عصر، عج الله تعالى فرجه، سرود و وجود حضرت را اثبات كرد. وى زبان هاى فارسى، انگلیسى و عبرى را به خوبى مى دانست; چنان كه رساله اى درباره وضو و نماز و روزه طبق مذهب شیعه به زبان انگلیسى نوشت. وى براى تعلیم زبان هاى عبرى و انگلیسى سختى هاى زیادى متحمل شد تا جایى كه گفته اند كه زبان عبرى را از یهودیانِ دوره گرد، كه آن روزها در شهرهاى عراق اجناس خویش را مى فروختند، یاد گرفت و حتى گاه مجبور مى شد كه همه اجناس فرد یهودى دوره گرد را یك جا بخرد تا از او درباره یك واژه یا تركیب، سخنى بپرسد یا گاهى شیرینى و شكلات مى خرید و به بچه هاى یهودى مى داد تا از آنان چیزى بشنود و فرا گیرد. وى آگاهى گسترده اى از ادیان مختلف داشت. در كنار همین مزایا، باید از كمالات اخلاقى او نام برد. او همواره از پاكى نیت، سلامت نفس، انتقادپذیرى، فروتنى، زهد، كوششِ مداوم، بلندطبعى و آزادگى و ده ها صفت حسنه دیگر برخوردار بود.

علامه شیخ محمدجواد بلاغى نجفى، از علماى امامیه و از مفاخر شیعه از تبار خاندان بلاغى، از قدیمى ترین خاندان هاى نجف كه داراى ریشه علمى و فرهنگى و ادبى بودند، در سال 1282ق به دنیا آمد. تحصیلاتش را در نجف و كاظمین گذراند و از 1326ق تا چند سال بعد در سامرا و كاظمین اقامت گزید و سپس به نجف بازگشت و تا هنگام مرگ در شب دوشنبه 22 شعبان 1352ق در همان جا اقامت گزید. از اساتید مشهور ایشان مى توان از آقارضا همدانى، آخوند خراسانى، میرزا محمدتقى شیرازى، صاحب فتواى جهاد علیه انگلیس، شیخ محمد طه نجف و سید محمد هندى نام برد. مرحوم بلاغى حدود چهل و هشت تألیف دارد كه همه حاكى از نبوغ و دانش اوست. از مهم ترین آثار ایشان، تفسیر ارزشمند آلاء الرحمان فى تفسیر القرآن است. ایشان در مقدمه تفسیر خویش به مسائلى از جمله تعریف معجزه و دلیل آن، گوناگونى معجزات پیامبران، معجزه بودن قرآن، مقایسه میان مانندناپذیرى قرآن از نظر علم به غیب و چگونگى وضعیت اناجیل از این نظر و نیز چگونگى جمع آورىِ قرآن پرداخته است، وى در كتاب ارزشمند الرحلة المدرسیة یا المدرسة السیارة اثبات كرده كه دین جاوید ابدى، اسلام است. در این كتاب، میان چند نفر گفتوگویى انجام گرفته تا پیرامون تورات، انجیل، زبور و قرآن بى طرفانه تحقیق كنند و یافته هایشان را با یكدیگر تطبیق دهند و حقایق را از آنها درآورند. البته نویسنده در خلال این كتاب درباره توحید، نبوت و معاد نیز سخن گفته و هر یك را با دلایل عقلى و نقلى از كتاب مقدس و قرآن به اثبات رسانده است. كتاب مهم الهدى الى دین المصطفى، كه در ادامه این مقاله به گزارش مختصرى درباره آن خواهیم پرداخت، یكى از مهم ترین آثار ایشان و در شمار ارزشمندترین كتاب هاى نوشته شده در مناظرات اسلام و مسیحیت است.

علامه بلاغى از معدود چهره هاى علمى است كه به دلیل تسلط بر فنون مختلف ادبى و حكومتى، به توفیقات بى مانندى دست یافت. وى قصیده معروفى در 109 بیت در پاسخ به قصیده انكاریه یكى از مردم بغداد درباره حضرت ولى عصر، عج الله تعالى فرجه، سرود و وجود حضرت را اثبات كرد. وى زبان هاى فارسى، انگلیسى و عبرى را به خوبى مى دانست; چنان كه رساله اى درباره وضو و نماز و روزه طبق مذهب شیعه به زبان انگلیسى نوشت. وى براى تعلیم زبان هاى عبرى و انگلیسى سختى هاى زیادى متحمل شد تا جایى كه گفته اند كه زبان عبرى را از یهودیانِ دوره گرد، كه آن روزها در شهرهاى عراق اجناس خویش را مى فروختند، یاد گرفت و حتى گاه مجبور مى شد كه همه اجناس فرد یهودى دوره گرد را یك جا بخرد تا از او درباره یك واژه یا تركیب، سخنى بپرسد یا گاهى شیرینى و شكلات مى خرید و به بچه هاى یهودى مى داد تا از آنان چیزى بشنود و فرا گیرد. وى آگاهى گسترده اى از ادیان مختلف داشت. در كنار همین مزایا، باید از كمالات اخلاقى او نام برد. او همواره از پاكى نیت، سلامت نفس، انتقادپذیرى، فروتنى، زهد، كوششِ مداوم، بلندطبعى و آزادگى و ده ها صفت حسنه دیگر برخوردار بود. براى نمونه، گفته شده كه هرگز نمى خواست نامش بر روى كتاب هایش نوشته شود.[1]

الهدى الى دین المصطفى

این كتاب در دو جلد ]412ص + 324ص[ در سال هاى 1330ـ1332 در صیداى لبنان به چاپ رسیده است.

این اثر در اصل، رد بر دو كتاب الهدایة و كتابى است كه جرج سیل انگلیسى، در قرن 17 میلادى، نوشت و فردى به نام هاشم عربى آن را ترجمه و یك مقاله و پاورقى هایى نیز بدان اضافه كرد. ترجمه عربى كتاب سیل در 321 صفحه همراه با مقاله مترجم در 95 صفحه، در سال 1891 چاپ شد.[3] معلوم نیست.

نكته دیگر آن است كه كتاب الهدایة و كتاب مستشرق انگلیسى در رد دو كتاب اظهار الحق نوشته ملا رحمت الله هندى و كتاب سیف حمیدى است كه ما از نام كتاب دوم و به تبع آن از اصل كتاب اطلاعى به دست نیاوردیم; اما كتاب اظهار الحق در دو جلد منتشر شده است. بنابراین، مى توان گفت كه كتاب الهدى الى دین المصطفى از مرحوم بلاغى ردِ ردِ كتاب اظهار الحق است. در عین حال، بلاغى مواردى را كه به نظر خویش مبهم بوده و متكلف از آن سوءبرداشت كرده، بیان و شرح كرده و نیز مطابق مذهب شیعه مطالب و مسایل بااهمیت دیگرى را بدان افزوده است.

مرحوم بلاغى در این كتاب از رموزى چون متكلف و متعرب استفاده كرده كه این دو كلمه اشاره به نویسنده مسیحى كتاب الهدایه و مترجم كتاب جرج سیل است. سبب انتخاب واژه متكلف آن است كه او به دشوارى و با استدلال هاى سست و خلاف واقع مى خواهد نظریه خود را اثبات نماید و مقصود از متعرب كسى است كه خود را عرب معرفى كرده، با این كه عرب نیست.

مرحوم سید احمد صفایى، استاد دانشكده الهیات و معارف اسلامى دانشگاه تهران، در سال 1335 جلد اول كتاب را ترجمه كرد كه پس از حیات ایشان به چاپ رسید.[4]

چنان كه گذشت كتاب داراى دو جلد است كه مجموعاً 14 مقدمه دارد. جلد اول دربرگیرنده سیزده مقدمه و جلد دوم مقدارى از مقدمه سیزده و مقدمه چهارده است.[5]وى در مقدمه اول، به بیان اسامى كتب عهدین و رموز قراردادى آنها در این كتاب و نسخه هاى متعددى كه در اختیار نویسنده بوده، پرداخته است. در مقدمه دوم، به بیان زمانى كه تورات و انجیل به تدریج در آن مدت وحى شده و آغاز و انجام آن طبق مندرجات عهدین، مى پردازد. نویسنده سپس دیدگاه متكلف (صاحب الهدایه) را مطرح كرده است، مبنى بر این كه روش وحى قرآن بر خلاف روش وحى كتب آسمانى است; به سبب آن كه كتب آسمانى یك مرتبه وحى شده، ولى قرآن به تدریج نازل گشته است.

در مقدمه سوم، وى بیان مى كند كه ترتیب نظم و كتابت عهدین با ترتیب وحى و الهام آنها اختلاف دارد و این مطلب از خود كتب عهدین قابل اثبات است. وى مواردى را در این باب ذكر مى كند.

در مقدمه چهارم، به بیان حالات غریبى كه در كتب عهدین براى پیامبران هنگام نزول وحى و جلوه جلال خدا دست مى داد و نیز حالات عجیبى كه براى انبیاء در مقام تبلیغ امر خدا در عهدین ذكر شده، مى پردازد. به عنوان مثال، درباره حزقیال نقل شده كه وقتى منظره شبیه جلال پروردگار را مشاهده كرد، به صورت به زمین خورد و گفت: «آواز قائلى را شنیدم. چون این را به من گفت، روح داخل من شده، مرا بر پاهایم بر پا نمود. آنگاه روح مرا برداشت و برد و با تلخى در حرارت روح خود رفتم و دست خداوند بر من سنگین مى بود» (حزقیال 1: 38، 2: 2، 2: 14). درباره دانیال نیز آمده است: «صداى انسانى را از میان نهر شنیدم كه ندا كرده، مى گفت اى جبرائیل! این مرد را آگاه ساز و چون آن مرد به توقفگاه من آمد، هراسان شده، به روى خود بر زمین بى حس و بدون حركت افتاده بودم و او مرا لمس نمود و در جایگاهم برپا داشت» (دانیال 8: 16ـ19).

در مقدمه پنجم، در پى آن است كه به مواردى اشاره كند كه یهودیان و نصرانیان پس از ایمان آوردن و عهد و پیمان بستن، از دیانت خود برگشتند، آن را شكستند و به شرك و بت پرستى روى آوردند. از باب نمونه مى توان به قوم موسى، علیه السلام، اشاره كرد كه پس از آن كه بازگشت حضرت موسى(ع) از كوه سینا به تأخیر افتاد، با زیورآلات خود گوساله اى ساختند و آن را خدا قرار دادند (سفر خروج 32: 1ـ9) یا این كه آنان پس از اقامت در شطیم، با دختران مواب زنا كردند و از قربانیان بتان آنان خوردند و براى خدایانشان سجده كردند (سفر اعداد 25: 1ـ4). به هر حال، كار به جایى رسید كه یهودیانْ بیت المقدس را به بتكده تبدیل كرده، آن را پلید و ویران ساختند و درهاى خانه خدا را بستند و دیرزمانى بدون خداى حق و كاهن و معلم و شریعت تورات باقى ماندند و براى شریعت و تورات كتابى در بین ایشان باقى نماند. لذا پادشاه ایشان یعنى پوشیا در عین این كه مؤمن به خدا و در پى شریعت بود، دوازده سال به كتاب دسترسى نداشت و از محتویات آن چیزى نشنید و این در حالى بود كه مطابق شریعت موسى، قرائت روزانه تورات بر پادشاهان بنى اسرائیل واجب بود.

درباره نصرانیان زمان عیسى نقل شده كه آنان در عین این كه در عید فصح در اورشلیم به معجزاتى كه از ایشان صادر شد، ایمان آوردند، حضرت از آنان بر جان خویش هراس داشت و به آنان اطمینان نداشت چون آنان را مى شناخت و از باطن آنان آگاه بود (یوحنا 2: 23ـ 25). پس از مصلوب شدن مسیح نیز نقل شده كه یازده شاگرد این سخنان زنان را كه مسیح روز سوم از میان مردگان برخاست، تكذیب كردند و آنان را پریشانگو دانستند; در حالى كه مسیح بر حواریون ظاهر شده، آنان را به جهت سنگدلى و بى ایمانى و این كه قیام او را تصدیق نكردند، سرزنش فرمود (لوقا 24: 11 و مرقس 16: 14).

از آن جا كه تكیه گاه عمده مسیحیان در مقام بحث و مناظره با مسلمانان محتویات عهدین است، نویسنده در مقدمه ششم، صلاحیت كتب عهدین را براى استناد به آن علیه مسلمانان انكار مى كند; با این بیان كه اولا مرتبط ساختن هر یك از این كتب به پیامبرانى كه مركز وحى و الهام بودند، به طریق تواتر كه مفید قطع و یقین باشد، غیر ممكن است; لذا سند كتاب ها به وحى متصل نیست. ثانیاً تنها از طریق خبر دادن خاتم انبیاء و قرآن مى توان به رسالت پیامبران گذشته و كتاب هاى الهامى و آسمانى آنان یقین پیدا كرد; زیرا اگر در رسالت پیامبر و اصالت قرآن شك كنیم ـ چنان كه مسیحیان درصدد آنند ـ براى ما راهى به شناسایى هیچ پیامبر مرسل و كتاب وحیانى باقى نمى ماند. ثالثاً پاره اى از این كتب با صراحت به تحریف پاره اى دیگر گواهى مى دهند (به عنوان نمونه نگاه كنید به: ارمیا 23: 36 و 8: 8 و 9).[6]

برخى از كتب عهدین نیز به طور ضمنى بر تحریف گواهى مى دهند (سفر تثنیه 18:20ـ22). رابعاً مى توان از مضامین عهدین موانعى را براى نبوت مسیح و رسالت و روحانیتش به دست داد; حتى از مضامین آنها، شركِ موسى، هارون، سلیمان، مسیح و كفر ارمیا و سزاوار بودن قتل آنان نیز به دست مى آید. خامساً اگر به دقت در ترجمه ها و چاپ هاى كتب عهدین نگاه شود، تغییر و تبدیل و تحریف آشكار و روشنى از جانب كشیشان و رهبران دین مسیح مشاهده مى گردد كه وى مواردى را ذكر كرده است.

در مقدمه هفتم، نویسنده ابتدا روش بحث و مناظره خویش با مسیحیان را بیان مى كند و پس از آن به نقد روش مسیحیان مى پردازد.

وى مقدمه هشتم، به نبوت، رسالت و عصمت پیامبر مى پردازد. این مقدمه داراى دو باب و هر بابى دربردارنده چند فصل است. باب اول درباره رسالت و نبوت پیامبر در چهار فصل است: بیان رسالت پیامبر; هدف و نتیجه مطلوب از فرستادن پیامبر; عصمت پیامبر; اعتراضات بر عصمت پیامبران و پاسخ آنها و اثبات حق و رفع شبهات. باب دوم درباره گناهانى كه در كتاب هاى مقدس به پیامبران نسبت داده شده است. این باب، شانزده فصل دارد كه عبارت است از:

لطفا برای ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه کنید:www.09131834993.blogfa.com

 

نوع مطلب :
برچسب ها : علامه بلاغی، وحی، الهام، دین الهدی الی دین المصطفی، رساله التوحید و التثلیث،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 25 مهر 1397 02:14 ق.ظ
If some one needs to be updated with most up-to-date technologies then he must be visit this
website and be up to date all the time.
چهارشنبه 18 مهر 1397 06:27 ب.ظ
Hi there, yup this paragraph is in fact nice and I have learned lot of things from it concerning blogging.
thanks.
دوشنبه 9 مهر 1397 05:06 ق.ظ

Terrific postings. Thanks a lot!
cialis great britain cialis generika generic for cialis cialis generique cialis wir preise only now cialis for sale in us cialis para que sirve cialis y deporte comprar cialis navarr cialis 5mg
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:26 ب.ظ

Many thanks, I value it.
cialis price in bangalore cialis lowest price what is cialis cialis et insomni enter site natural cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis lowest price rx cialis para comprar venta cialis en espaa wow look it cialis mexico
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:03 ب.ظ

Seriously loads of very good data.
buy women viagra buy herbal viagra viagra pharmacy viagra buy viagra buy viagra soft tabs uk online pharmacy viagra viagra online without uk sildenafil prices for viagra uk buy viagra where to get viagra prescription
شنبه 3 شهریور 1397 01:07 ب.ظ
Marvelous, what a web site it is! This webpage provides valuable facts
to us, keep it up.
پنجشنبه 25 مرداد 1397 12:00 ق.ظ
Link exchange is nothing else but it is only placing the other person's web site link on your page at suitable place and other person will also
do similar for you.
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:39 ق.ظ

Nicely voiced without a doubt! .
viagra pharmacy prices buy viagra online ireland online order for viagra online pharmacy generic viagra buy real viagra online without prescription can i buy viagra without prescription levitra buy genuine viagra generic viagra cheap how to get viagra online
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:16 ب.ظ

Terrific posts, Cheers.
cialis per paypa the best site cialis tablets canadian discount cialis cialis 20mg cialis generico postepay cialis tadalafil online buy cialis online cheapest cialis 50 mg soft tab only here cialis pills cialis super acti
یکشنبه 21 مرداد 1397 10:57 ب.ظ
My brother suggested I might like this website. He was
entirely right. This post truly made my day. You cann't imagine simply how much time
I had spent for this info! Thanks!
یکشنبه 21 مرداد 1397 08:49 ب.ظ
online casino real money
casino games real money
pogo casino slots
casino games free online
یکشنبه 21 مرداد 1397 08:00 ب.ظ
casino online usa
casino online for fun
play casinos
casino games free
یکشنبه 31 تیر 1397 02:52 ق.ظ
top rated free online casino games
free casino games and poker
online casino
casino g
جمعه 29 تیر 1397 02:49 ق.ظ
play casino games online
casino games roulette
casino g
best online casino games free
یکشنبه 24 تیر 1397 07:48 ب.ظ
casinos online
casinos online
casino games list
free casino games and poker
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:50 ق.ظ

Thank you! A lot of postings!

tarif cialis france cialis 10mg prix pharmaci cialis from canada cialis great britain cialis for daily use buy online cialis 5mg cost of cialis cvs buy cialis cheap 10 mg cialis cuantos mg hay where cheapest cialis
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:32 ق.ظ

Regards! I appreciate it.
buy viagra online without prescription with overnight delivery how to buy viagra online uk how can i order viagra where to buy generic viagra how to get viagra best place buy viagra online price of viagra uk buy genuine viagra can you buy viagra at the store uk buy viagra
شنبه 4 فروردین 1397 10:42 ب.ظ

Very good data, Thanks a lot!
cialis australian price cialis generique 5 mg cialis pills boards look here cialis cheap canada order a sample of cialis cialis generic click here to buy cialis how much does a cialis cost cialis alternative generico cialis mexico
پنجشنبه 2 فروردین 1397 05:46 ب.ظ

You reported it adequately!
cialis et insomni we choice free trial of cialis order a sample of cialis cialis rezeptfrei 200 cialis coupon cialis generic availability buy original cialis cialis uk enter site 20 mg cialis cost buy online cialis 5mg
دوشنبه 30 بهمن 1396 03:38 ق.ظ
زمان مناسب برای ایجاد برنامه هایی برای آینده است
زمان خوشحال شدن است. من این پست را خوانده ام و اگر بخواهم به شما برخی از چیزها یا پیشنهادات جالبی پیشنهاد کنم.
شاید شما می توانید مقالات بعدی با اشاره به این مقاله بنویسید.
من می خواهم چیزهای بیشتری در مورد آن بخوانم!
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:36 ب.ظ
It's great that you are getting thoughts from this post as well
as from our argument made at this place.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:20 ق.ظ
A person essentially lend a hand to make significantly
articles I would state. This is the first time I frequented your web page and thus far?
I surprised with the research you made to create this actual post extraordinary.
Fantastic process!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : ولی الله نصیری
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :