تبلیغات
مسیحیت در گذر زمان - مسیحیت از نگاهی متفاوت
 
مسیحیت در گذر زمان
دوشنبه 6 تیر 1390 :: نویسنده : ولی الله نصیری

مسیحیت از نگاهی متفاوت

تصویر رایج از مسیحیت اولیه این است كه با یكپارچگی كامل آغاز شد و در ادامه به گروه هایی تقسیم شد اما بخلاف این تصویر رایج تصویر محققانه این است كه مسیحیت از همان آغاز با تكثر آغاز كرد. چراكه از همان ابتدا بعضی موضوعات پیچیده موجب نزاعهایی میان مؤمنان به مسیح ـ علیه السلام ـ شد.

بهمین خاطر می توان سده ی اول مسیحیت را به سه بخش تقسیم كرد:

الف. عصر حیات زمینی مؤسس دین یعنی حضرت مسیح ـ علیه السلام ـ (1 تا 30 میلادی)

ب. عصر گسترش مسیحیت. (30 تا 64 میلادی)

ج. عصر نزاعهای عقیدتی. (64 تا حدود 100 میلادی)

در مورد عصر گسترش مسیحیت این توضیح لازم است كه در این دوره دو شخصیت عمده ی مسیحیت پس از حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ نقش آفرینی كرده اند. یكی پطرس و دیگری پولس.فلذا می توان به صراحت ادعا كرد كه از همان آغاز عصر گسترش مسیحیت، بین مسیحیان انشعاب ایجادشده و آنها به دو گروه طرفداران پطرس و طرفداران پولس تقسیم شده بودند.

اما در عصر نزاعهای عقیدتی كه پس از كشته شدن پطرس و پولس آغاز می شود غلبه ی اندیشه های پولسی بر پطرسی تا حدی نمایانگر است. فلذا شاید بتوان گفت كه در اواخر قرن اول میلادی مسیحیان بعد از شكافی كه بینشان ایجاد شده بود تقریباً به یك دسته یعنی طرفداران پولس تبدیل شدند.

از این به بعد دیگر شكاف عمده ای بین مسیحیان ایجاد نشد تا حدود قرن چهارم میلادی كه اولین شكاف عمده در دنیای مسیحیت بین آنچه اكنون كلیسای كاتولیك رم و كلیسای ارتدكس شرقی نامیده می شود رخ داد. علت این انشعاب تقسیم شدن امپراطوری روم به دو امپراطوری روم غربی كه پایتخت آن روم بود و امپراطوری روم شرقی كه پایتخت آن قسطنطنیه (استانبول) بود.

وضع به همین منوال گذشت تا اینكه بخاطر سخت گیریهای بیش از اندازه ی كلیسای روم غربی (كاتولیك) مردم از كلیسا زده شدند و در نتیجه عده ای از مؤمنین به انجیل علیه كلیساشورش كردند و خواستار آزادی شدند.و این آغاز دومین شكاف عمده در میان دنیای مسیحیت بود كه از آن به دوره ی نهضت اصلاح دینی نیز تعبیر می كنند. این تلاشهای اصلاحی در داخل و خارج كلیسا منجر به چندین شكل جدید از مسیحیت شد كه در حكومت، اعتقاد و عمل از یكدیگر متمایز بودند.

پس می توان مذاهب مسیحیت را چنین تقسیم بندی كرد:

1. طرفداران پطرس: كه در همان قرن اول میلادی مغلوب عقاید پولسی شدند.

2. طرفداران پولس: این دسته خود نیز با صرف نظر از انشعابات كوچكی در طی قرون 1 تا 4 داشتند در قرن

چهارم به دو گروه عمده تقسیم شدند كه آنها عبارتند از:

الف. ارتدكسها.

ب. كاتولیكها.

و اما ارتدكسها:

برای این دسته هم قبل از نهضت اصلاح دینی و هم بعد از، انشعابات و شاخه های فرعی ای وجوددارد كه می توان آنها را چنین دسته بندی كرد:

1. مذاهب ایجاد شده در محدوده ی زمانی قرون 4 تا 16 میلادی كه عبارتند از:

1. نساطره. 2. ارمنیه. 3. سریانیه.

2. قبطیه. 5. كلدانیه. 6. مارونیه.

سریانه: آنها پیروان كلیسای سریانیه بودند و در سال 451 میلادی ایجاد شدند علت پیدایش آنها اختلاف عقیده در مورد طبیعت مسیح بوده است. این دسته بعدها به اسم كلیساهای خلقیدونیه شناخته می شده اند.

2. مذاهب ایجاد شده در محدوده ی زمانی قرون 16 تا 20

در این دوره مسیحیان ارتدكس در هر منطقه ای كلیسای مستقلی رابا بطریق (اسقف) مستقلی ایجادكردند كه تقریباً تعداد آنها به 15 رسیده است.»

و اما كاتولیكها:

بیشترین انشعابات در دنیای مسیحیت در میان كاتولیكها صورت گرفته است فلذا برای سهولت كارآنها را در سه

بخش جدگانه معرفی می كنیم:

1. مذاهب كاتولیكی ایجادشده در محدوده ی زمانی قرون 2 تا6 میلادی كه عبارتند از:

1. یعقوبیه 2. الیانیه 3. الیلیارسیه. 4. مقدانوسیه 5. سبالیوسیه

6. نوئتوسیه 7. بولسیه 8. موارنه 9. ملكانیه 10.مونوفیزیه

یعقوبیه: اسم دیگر این گروه یعاقبه است آنها گروهی از مسیحیان هستند كه منادی طبیعت واحد برای حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ می باشند.

عده ای از این گروه در قرن 18 به كلیسای روم پیوستند كه امروزه به آنها بطریركیه السریان الكاتولیك گویند.

موارنه ی: این گروه را به شخصی به نام قدیس مارون نسبت می دهند كه در قرن چهارم در سوریه ی شمالی زندگی می كرده است.

ملكانیه: این گروه یكی از گروه های قدیمی مسیحیت می باشد و آنها پیروان شخصی به نام ملكا بودند. ملكا در روم زندگی می كرد و بیشتر روم ملكانی مذهب هستند.

این گروه جزء اولین كسانی هستند كه قائل به تثلیث و اقانیم ثلاثه شدند.

مونوفیزیه: این گروه نیز مانند یعقوبیه قائل به طبیعت واحد برای حضرت مسیح ـ علیه السلام ـ هستند بدین معنا كه انسانیت مسیح ذوب در الوهیت او شده است. این فرقه در قرن 5 توسط شخصی به نام ایوتخوس نشر داده شد و در مصر و حبشه و سوریه و عراق نیز طرفدار دارد.

2. مذاهب كاتولیكی ایجاد شده در محدوده زمانی قرون 6 تا 16 میلادی كه عبارتند از:

1. مونوتولیة 2. یسوعیون. 3. الكاتاد.

مونوتولیه: این گروه توسط سرحیون اول در قرن 7 م ایجاد شد و هدفش بین دو گروه مونوفیزیه و خلقیدونی بوده است. این گروه قائل به ارادة واحد بودند.

یسوعیون: این فرقه توسط اغناطیوس دولویولا در سال 1534 میلادی تأسیس شده است. به این گروه در سال 1540 میلادی با بابولس ثالث نیز گویند.

الكاتاد: نام دیگر این گروه انقیاء است كه در قرون 12 و 13 میلادی بوده اند. این دسته اعتقاد به این داشته اند كه خداوند اله خیر است و شطان اله شر و انسان از این دو جمع شده است.

3. مذاهب كاتولیكی ایجاد شده در محدوده ی زمانی قرون 16 تا 20 میلادی:

در این دوران به خاطر بروز نهضت اصلاح دینی كاتولیكها خود به دو دسته ی بزرگ تقسیم شدند.

1. كاتولیكها 2. پروتستانها

اما كار به همین جا ختم نشد و درمیان هر كدام از این دو گروه (كاتولیك و پروتستان هم انشعاباتی به وجود آمد كه به طور اختصار به معرفی آنها می پردازیم:

اول كاتولیكها

در این دوره در اثر نهضت اصلاح دینی از كاتولیكها شاخه ی دیگری جدا می شود به نام مورمونها.

مورمونها: مؤسس اول این فرقه شخصی به نام جوزف اسمیت (1805-1844 م) بوده است. این گروه مردم را دعوت می كردند كه به اصل یعنی كتاب یهود برگردند و بدین وسیله تطهیر شوند.

از عقاید آنها می توان به این موارد اشاره كرد:

«ـ خداوند شكل انسان است و دارای گوشت و استخوان است.

ـ مسیح ابتدا مورد ضرب و شتم واقع شد سپس به دار آویخته شد، جسد او سه روز در قبر بود تا اینكه دوباره زنده شد و به آسمان صعود كرد.»

دوم پروتستانها

این فرقه نه تنها از اطاعت رؤسا و پاپ ها در آمدند، بلكه در تعلیم انجیلی بكلی از اطاعت كلیسای روم سرباز زده، اعتنائی به دستورات صادره از آنان نكردند.

با این همه خود این گروه نیز از اختلاف و چند دستگی مصون نماندند و به دسته جات مختلفی تقسیم شدند كه برخی از آنها چنین نام دارند.

1. لوتریه 2. جیش الخلاص. 3. میتودیه

4. عنصریه 5. شهود یهوه

لوتریه: این گروه توسط مارتین لوتر (1483-1546 م) پایه ریزی شد و از مهمترین گروه های پروتستانی به شمار می آید.

جیش الخلاص: این فرقه توسط ویلیام بوث در لندن 1875 میلادی تأسیس شد.

میتودیه: این فرقه در سال 1876 میلادی در آمریكا تأسیس شد.

عنصریه: این شاخه نیز در آمریكا در سال 1901 میلادی ایجاد شد. البته این فرقه را با نام دین فقراء می شناسند.

شهودیهوه: این فرقه در سال 1874 میلادی در آمریكا توسط شالرزتاز تأسیس شد و به اسم شاگردان كتاب مقدس معروف هستند. و اسم شهودیهوه را در سال 1931 میلادی برای خود برگرفتند.

از اعتقادات آنها می توان به موارد زیر اشاره كرد:

« ـ دوران امتها به پایان رسیده و به زودی عهد ملكوت خدا آغاز می شود.

ـ قائل به اب و ابن هستند و روح القدس را قدرت فعاله ی اب می دانند نه اقنوم سوم.

ـ برگشت مسیح را با جسد و روح منكر و فقط قائل به رجعت روحانی او هستند.

ـ آنها انتقال خون را حرام می دانند.»

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 20 مهر 1397 12:54 ق.ظ

You definitely made the point!
buy levitra generic levitra without a doctor prescription buy generic levitra levitra 10 mg prezzo generic levitra cheap 20mg levitra levitra 10 mg prezzo buy generic levitra levitra 20 mg bayer prezzo buy 10 mg levitra
یکشنبه 8 مهر 1397 09:03 ق.ظ

Thanks a lot! I appreciate this.
callus cialis 5 mg scheda tecnica cialis 5 mg scheda tecnica acheter du cialis a geneve cialis arginine interactio cialis 20 mg effectiveness generic cialis soft gels online prescriptions cialis warnings for cialis buy cialis online nz
شنبه 7 مهر 1397 09:38 ق.ظ

With thanks, Ample forum posts!

cialis from canada cialis 30 day trial coupon cialis 5 mg effetti collateral cialis usa cost cialis generico online trusted tabled cialis softabs warnings for cialis generic cialis soft gels buy online cialis 5mg generic cialis
شنبه 31 شهریور 1397 10:39 ب.ظ

Cheers. I enjoy this!
pharmacy canadian prescriptions online serc 24 mg canada online pharmacies for men canadian pharmacys aarp recommended canadian pharmacies best canadian mail order pharmacies trusted pharmacy canada prescription drugs without prior prescription global pharmacy canada drugs for sale on internet
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:33 ب.ظ

Fantastic postings. Kudos.
il cialis quanto costa order a sample of cialis tadalafilo generic cialis at walmart rezeptfrei cialis apotheke ou trouver cialis sur le net buy generic cialis il cialis quanto costa generic cialis cialis herbs
سه شنبه 27 شهریور 1397 08:26 ب.ظ

You actually reported that adequately!
cialis name brand cheap tadalafil 5mg cialis 20 mg what is cialis we choice cialis uk tadalafil 20 mg cialis daily get cheap cialis cialis flussig generic cialis review uk
پنجشنبه 15 شهریور 1397 10:30 ق.ظ

You stated this very well.
generic cialis pro cialis prezzo di mercato cialis 20 mg best price cialis cipla best buy cialis 30 day sample cialis generico in farmacia cialis 20mg preis cf cialis savings card cialis without a doctor's prescription il cialis quanto costa
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:30 ب.ظ

You have made your point quite effectively!.
dosagem ideal cialis discount cialis cialis 5 mg funziona venta cialis en espaa cialis purchasing cialis 5 effetti collaterali cialis tadalafil online canadian cialis comprar cialis navarr safe dosage for cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:00 ق.ظ

Superb content, Thank you!
generic cialis in vietnam can i take cialis and ecstasy usa cialis online cialis generique 5 mg cialis y deporte cialis 20 mg cost order cialis from india cialis efficacit cialis 5 mg funziona cialis from canada
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:30 ب.ظ

You actually reported this effectively.
cialis 200 dollar savings card wow cialis tadalafil 100mg venta de cialis canada cialis 5 effetti collaterali we choice cialis pfizer india cialis 5 mg scheda tecnica generic cialis tadalafil buy online cialis 5mg cilas venta cialis en espaa
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:47 ب.ظ

Nicely put. Thank you!
how to buy real viagra online getting viagra online where to buy herbal viagra online pharmacy usa viagra viagra alternatives buy viagra online pharmacy buy tadalafil vigra get viagra uk cheap generic sildenafil
شنبه 18 فروردین 1397 04:38 ق.ظ

You said it nicely.!
cialis super kamagra cialis 5 effetti collaterali cialis 200 dollar savings card cialis alternative we like it cialis soft gel tadalafil cialis dosage amounts the best choice cialis woman cialis en 24 hora no prescription cialis cheap
شنبه 4 فروردین 1397 03:20 ق.ظ

You actually reported it fantastically.
cialis generika in deutschland kaufen tadalafil 20 mg price cialis wal mart pharmacy costo in farmacia cialis we choice cialis uk acheter du cialis a geneve generic cialis review uk cialis generika cialis lowest price cialis generique 5 mg
دوشنبه 28 اسفند 1396 08:37 ق.ظ

Appreciate it. Plenty of forum posts!

cialis per paypa order a sample of cialis cialis 5mg cialis dosage recommendations achat cialis en itali best generic drugs cialis cialis daily rx cialis para comprar cialis herbs cialis for daily use
دوشنبه 27 شهریور 1396 01:02 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts on مسیحیت.
Regards
سه شنبه 17 مرداد 1396 11:31 ق.ظ
Hello to every one, the contents present at this site are truly awesome for people knowledge, well,
keep up the good work fellows.
یکشنبه 15 مرداد 1396 11:17 ق.ظ
I've been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts in this sort of house .
Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website.
Studying this information So i am happy to exhibit that I have an incredibly good uncanny feeling
I found out just what I needed. I most no doubt will make certain to do not put
out of your mind this website and give it a glance
regularly.
یکشنبه 8 مرداد 1396 03:28 ق.ظ
This text is priceless. Where can I find out more?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : ولی الله نصیری
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :